พม.มอบถุงยังชีพพระราชทานชาวบ้านชายแดน

พม.มอบถุงยังชีพพระราชทานชาวบ้านชายแดน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้แทนพระองค์ใน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบถุงยังชีพพระราชทาน โครงการหนึ่งใจเดียวกัน จำนวน 500 ถุง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย จากการปะทะกันตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้

นอกจากนี้ นายอิสสระ ผู้แทนพระองค์ ยังเดินตรวจเยี่ยมชาวบ้าน พร้อมกล่าวให้กำลังใจกับชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ให้มีความเข้มแข็งและอดทนในการทำงาน โดยรัฐบาลพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ ขณะที่บรรยากาศการจัดงานที่โรงเรียนบ้านด่าน ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ โดยมีหนน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มาให้บริการตรวจเยี่ยมสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำการดูแลภาพจิตใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย