พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 10 มรณภาพ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เวลา 21.00 น. พระพรหมกวี ธรรมวรางศกุล เจ้าคณะภาค 10 และเจ้าอาวาส วัดโมลีโลกยาราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ อายุ 70 ปี ซึ่งได้มรณภาพจากอุบัติเหตุรถยนต์ตู้เสียหลัก พุ่งลงข้างทาง บริเวณบ้านดอนงัว ต.ไหล่ทุ่ง หลักกิโลเมตรที่ 5 เส้นทางสาย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี