2เขื่อนใหญ่ลำปางมีน้ำใช้เพียงพอช่วงแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชัยประเสริฐ เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง-กิ่วลม จ.ลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ 79 ล้านลูกบาศก์เมตร จากความจุทั้งหมดของเขื่อน 106 ล้านลูกบาศก์เมตร ประกอบกับขณะนี้เขื่อนกิ่วคอหมา ที่อยู่ทางตอนเหนือของเขื่อนกิ่วลม เก็บน้ำได้กว่า 93 ล้านลูกบาศก์เมตร ความจุน้ำ เขื่อนอยู่ที่ 170 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำมาสมทบรวมกันได้ โดยรวมทั้งสองแห่ง มีน้ำเก็บอยู่เกือบ 173 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยระบายลงสู่น้ำวังได้อยู่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นผลดีต่อการเพาะปลูกในพื้นที่ชลประทานของเขื่อนกิ่วลม ที่มีพื้นที่กว่า 60,000 ไร่ ในช่วงฤดูแล้งนี้ และในพื้นที่ตอนใต้ของ จ.ลำปาง จะมีน้ำใช้ไม่ขาดแคลน ตลอดจนถึงสิ้นเดือน พ.ค.นี้ เป็นอย่างน้อย และยืนยันว่า น้ำมีเพียงพอสำหรับใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร