นายกเป็นปธ.เททองหล่อพระประธานวัดชลฯ

นายกเป็นปธ.เททองหล่อพระประธานวัดชลฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเททองหล่อพระประธาน เพื่อประดิษฐานในศาลา 100 ปี พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่วัดชลประทานรังสฤษฎ์ โดยพระประธานดังกล่าว เป็นพระพุทธปฏิมาพระประธานหน้าตัก 118 นิ้ว สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสชาตกาล ครบ 100 ปี พระพรหมมังคลาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติ ที่สมควรยกย่องเป็นแบบอย่างให้เป็นที่ปรากฏแก่พุทธศาสนิกชน

อย่างไรก็ตามงานดังกล่าว มี พระธรรมวิมลโมลี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎ์ นายชวลิต ธูปตาก้อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก