ชาวปัตตานีละหมาดขอสันติสุขกลับสู่พื้นที่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บริเวณหน้าที่ว่าการ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี เป็นประธานร่วมพิธีละหมาดฮายัดและสวดดุอาอ์ พร้อมด้วย ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ กว่า 1,000 คน เพื่อขอพรให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่ จ.ปัตตานี และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการ จ.ปัตตานี ได้ขอให้ทุกคน ตั้งมั่นในสิ่งที่ถูกต้องดำรงชีวิตประจำวัน โดยยึดหลักศาสนา แล้วความสงบสุขจะกลับคืนสู่พี่น้องประชาชนเช่นในอดีต