ชวนยันไม่หนุนปาร์ตี้ลิสยึดเสียงข้างมาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เปิดการสัมมนา "ชาติพันธ์บาบ๋าอันดามัน วิธีแห่งน้ำ วิธีทำกิน" ซึ่งสมาคมเพอรานากัน จัดขึ้น เพื่อศึกษาถึงที่มาขอชาติพันธุ์บ่าบ๋า การสร้างเมืองในอดีต และกล่าวถึงผู้นำที่เข้มแข็งในอดีตที่สามารถเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีในเรื่องการศึกษา ใฝ่รู้ การปฏิบัติราชการด้วยธรรมาภิบาล และวิสัยทัศน์ในการสร้างเมือง ระบบเศรษฐกิจสังคมทำให้ประชาชนแถบอันดามัน สามารถร่ำรวยก้าวหน้าได้ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ นายชวน ยังได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ถึงกรณีที่มีการเสนอให้พรรคที่ได้คะแนนเสียงปาร์ตี้ลิสมากที่สุด เป็นการแกนนำ ในการจัดตั้งรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรีว่า ไม่เห็นด้วยในการใช้คะแนนปาร์ตี้ลิสมากที่สุดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ควรให้เป็นเสียง ส.ส.เขต มากสุดเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล แต่โดยหลักจริง ๆ แล้ว ต้องเป็นเรื่องของคะแนนเสียง ส.ส. ซึ่งไม่ได้แบ่งมาจากส่วนไหน เสียงของ ส.ส คือ หลักในระบอบประชาธิปไตย เป็นการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ ฉะนั้น รัฐบาล ยังยึดเสียงข้างมาก โดยจะไม่แบ่งว่า สัดส่วนสำคัญกว่าเขต หรือ ระบบเขตสำคัญกว่าระบบสัดส่วน