ปภ.เชียงรายประกาศพื้นที่ภัยแล้ง 10 อำเภอ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแม่น้ำหลายสาย เริ่มแห้งลงอย่างรวดเร็ว โดย แม่น้ำลาว ที่ไหลผ่าน อ.เมืองเชียงราย บางจุด สามารถเดินข้ามแม่น้ำได้ ด้าน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้จัดเจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ภัยแล้งใน 18 อำเภอ ของจังหวัดเชียงราย และรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ พบว่า เกิดภัยแล้งรุนแรงขึ้น ใน 10 อำเภอ ดังนั้น จึงได้ประกาศให้ พื้นที่ 10 อำเภอ เป็นพื้นประสบภัยพิบัติแล้ง ซึ่งมีชาวบ้านใน 61 ตำบล 600 หมู่บ้าน ประสบปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค เบื้องต้น ได้จัดงบประมาณเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านแล้ว ทั้งแจกจ่ายน้ำและใช้ทำการเกษตร