ททท.ตรังชมสมาชิกเฟซบุ๊กทำกิจกรรมดี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายจรัล ชื่นในธรรม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง เปิดเผยว่า การเดินทางมาทำกิจกรรมและท่องเที่ยว ที่บ่อหินฟาร์มสเตย์ อ.สิเกา จ.ตรัง ของสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก แฟนเพจ ในครั้งนี้ เป็นอีกมิติหนึ่งที่ ผู้ที่เล่นเฟซบุ๊ก ได้รวมตัวกันมาท่องเที่ยวและทำกิจกรรม ในการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านในโฮมสเตย์ ที่บ้านบ่อหินในครั้งนี้

การรวมกลุ่มของสังคมออนไลน์ในปัจจุบันนี้ กว้างไกล และมีความสำคัญมาก ทำให้คนที่สนใจการท่องเที่ยวแบบร่วมทำกิจกรรมกับชุมชนในพื้นที่ต่างๆ หลากหลาย ดังนั้นช่องทางของสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็นช่องทางปลุกกระแส การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติได้ดี การปลุกกระแสต้านภัยโลกร้อน การสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกที่จะรักษ์โลก การสร้างภาพพจน์ที่ดี ให้กับองค์กร การประชาสัมพันธ์ในสมาชิกสังคมออนไลน์

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกับชุมชนในหลายพื้นที่ของจ.ตรัง ที่อยู่ในรูป โฮมสเตย์ เช่นที่ บ่อหินฟาร์มสเตย์ หยงสตาร์โฮมสเตย์ เกาะมุกโฉมสเตย์ และที่อื่นๆ