ชาวเมืองคอนลงนามถวายพระพรบนผ้า999เมตร

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเก่า นายธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิต่างๆ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันลงนามถวายพระพร ลงบนผ้าสีเหลืองความยาว 999 เมตร เพื่อแสดงความจงรักภักดีของชาว จ.นครศรีธรรมราช ตามโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับการลงนามในครั้งนี้ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เป็นยุวชนประชาธิปไตยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้รับมอบหมาย จากสำนักงานเลขาธิการราษฎรให้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ