ณฐพร ยันกต. ไม่ได้กดดันครอบครัว วีระ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายณฐพร โตประยูร ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย กลุ่มเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ เปิดเผย สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น. กรณีข่าว มารดา นายวีระ สมความคิด ระบุว่า ครอบครัวจะไม่ขอให้ทนายความของกัมพูชายื่นอุทธรณ์นั้น ตนยืนยันว่า ไม่ได้เป็นการกดดันจากกระทรวงการต่างประเทศ แต่เชื่อว่า เป็นการตัดสินใจของมารดา นายวีระ และครอบครัว ซึ่งมองว่า หากให้ทนายกัมพูชายื่นอุทธรณ์ จะทำให้ขั้นตอนการดำเนินการล่าช้า จึงตัดสินใจไม่ขออุทธรณ์ และจะทำหนังสือยื่นต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอพระราชทานอภัยโทษ โดยเชื่อว่าหลังจากนี้ ครอบครัวของ นายวีระ และ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ จะมีแถลงการณ์ แสดงความชัดเจนออกมาในกรณีดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม ความหวังที่จะนำตัว นายวีระ และ น.ส.ราตรี กลับสู่ประเทศไทยอย่างปลอดภัยในขณะนี้ ขึ้นอยู่กับรัฐบาลภายใต้การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ที่จะมีแนวทางเจรจาอย่างไร โดยไม่นำไปโยงกับประเด็นการเมือง และหากจะต้องให้ทั้ง 2 รับโทษ 2 ใน 3 ก่อน จึงจะได้รับการปล่อยตัวตามที่ สมเด็จฮุน เซน ระบุนั้น ตนมองว่า เป็นไปไม่ได้ และที่ผ่านมาก็มีตัวอย่างจากกรณีของ นายศิวรักษ์ โชติพงษ์ แล้ว โดยในหลักทางกฎหมายแนวทางปฎิบัติจึงต้องเท่าเทียมกัน และมองว่า เงื่อนไขดังกล่าวเป็นการต่อรองทางการเมือง