ครูหามนร.ลำปางกว่า200ป่วยอาหารเป็นพิษ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 ร.ร.บุญวาทย์ อ.เมือง จ.ลำปาง เกิดมีอาการท้องเสียอย่างรุนแรง ทำให้ทางอาจารย์ ต้องหามตัวเด็กนักเรียนที่มีอาการหนัก ส่ง ร.พ.ลำปาง และ ร.พ.เขลางค์ ร.พ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง แล้ว ประมาณ 30 คน ส่วนเด็กนักเรียนอีกกว่า 170 คน ยังคงนอนอยู่ภายในห้องพยาบาลของโรงเรียน ซึ่งรวมยอดเด็กนักเรียนป่วยในครั้งนี้แล้ว มีประมาณ 200 คน ที่มีอาการท้องเสีย อาเจียน และปวดศรีษะ ส่วนสาเหตุคาดว่า เกิดจากอาหารเป็นพิษ ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขลำปาง กำลังเดินทางเข้า
ตรวจสอบ ทั้งเก็บตัวอย่างอาหารและน้ำดื่ม ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทาง ร.ร.ได้ประกาศเสียงตามสายของโรงเรียน ว่า เด็กนักเรียนคนใดมีอาการท้องเสียหรือ มีอาการปวดท้อง หรือ เวียนศรีษะ ให้รีบมาสอบสวนอาการที่ห้องพยาบาลของโรงเรียนเป็นการด่วน