อุบลฯซ้อมอพยพนักเรียนลงหลุมรับเหตุปะทะ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพรชัย โควสุรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำข้าราชการพนักงานในสังกัด อบจ.อุบลราชธานี ลงพื้นที่ซ่อมหลุมหลบภัย และการซ้อมแผนหลบภัยให้กับผู้อพยพลี้ภัยจากสถานการณ์การปะทะกันระหว่างชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี องค์การบริหารส่วน จ.อุบลราชธานี ใช้งบประมาณและเครื่องจักรกล ลงพื้นที่ซ่อมหลุมหลบภัยให้กับชาวบ้านใน ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น บ้านโนนยางหมู่ 6 บ้านโนนอุดม หมู่ 8 บ้านโนนแสงเพชร หมู่ 5 บ้านโนนทับทิม หมู่ 10 บ้านโนนยาง และสถานีอนามัยรวม 10 หลุม แต่ละหลุม
สามารถจุคนได้ประมาณ 60-80 คนต่อหลุม ใช้งบประมาณหลุมละ 30,000 บาท ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ อบจ.อุบลฯ ได้ทำการซ้อมแผนให้กับชาวบ้าน และนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนยาง ต.โคกสะอาด อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี โดยการซ้อมแผน ซ้อมเสียงสัญญาณดังขึ้น ชาวบ้านและนักเรียนต่างพากันวิ่งเข้าหลุมหลบภัยที่ อบจ. สร้างขึ้น นอกจากนี้ได้มีการแจกนำเครื่องดื่มให้กับผู้ดูแลหลุมหลบภัยด้วย