การค้าภายในขายน้ำมันปาล์มถูกแก่ชาวจ.ตาก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายบุญลือ มิปิกุล หัวหน้าสำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก กล่าวว่า กรมการค้าภายใน ได้มอบให้สำนักงานการค้าภายในจังหวัดตาก นำน้ำมันปลาล์มจำนวน 1,000 หีบ หีบละ 12 ขวด รวม 12,000 ขวด มาจำหน่ายให้ประชาชนผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดตาก ในราคาขวดละ 47 บาท ซึ่งจากการได้เปิดจำหน่ายน้ำมันปาล์มของการค้าภายในจังหวัดตาก สามารถจำหน่ายได้หมดทันที และในสัปดาห์หน้านั้น จังหวัดตากจะได้โควตาจากกระทรวงพาณิชย์ ในการนำน้ำมันปาล์ม มาจำหน่ายอีกประมาณ 24,000 ขวด ซึ่งจะทำให้มีการกระจายน้ำมันไปยังประชาชนผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง โดยในวันนี้ ที่ศาลากลางจังหวัดตาก และที่บริเวณแยกที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชาวไทยในอำเภอแม่สอด และชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด ต่างต่อคิวไปซื้อน้ำมันปาล์ม ที่กรมการค้าภายในกับจังหวัดตาก นำมาจำหน่ายในราคาขวดละ 47 บาท และมีข้อแม้ว่าจะต้องซื้อครอบครัวละ 2 ขวด แต่ไม่มีผลใดๆ เพราะมี
คนเปลี่ยนวนกันไปซื้อ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง สินค้าก็หมดทันที สำหรับราคาน้ำมันปาล์ม ในท้องตลาดแม่สอด กำลังขาดแคลนอย่างหนัก และเวลามีจำหน่ายตามห้างร้านใหญ่ๆ มักจะจำหน่ายขวดละ 60 บาท

ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้ารายหนึ่ง ในพื้นที่ชายแดนไทย - พม่า อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก กล่าวว่า ได้มีกลุ่มนายทุนรายใหญ่ ได้มีการตุนน้ำมันปาล์มไว้จำนวนมาก ทำให้ขาดตลาด โดยนายทุนดังกล่าว ต้องการรอจังหวัดให้ราคาน้ำมันขึ้นแล้ว จึงจะนำออกมาวางจำหน่าย ขณะที่น้ำมันปาล์มในอำเภอแม่สอด เป็นที่นิยมของชาวพม่า โดยมีพ่อค้าพม่ามาซื้อ และนำออกประเทศ โดยส่งผ่านออกไปทางจังหวัดเมียวดี ของพม่า วันละหลายพันขวด