องคมนตรีเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานร.พ.สมเด็จฯ

องคมนตรีเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานร.พ.สมเด็จฯ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา เพื่อให้กำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังการดำเนินงานของโรงพยาบาล และมูลนิธิ ฯ สาขายะหา โดยมี นายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นายสาโรจน์ กาญจพงศ์ นายอำเภอยะหา และ นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา แพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ

โดย องคมนตรี กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้เป็นการให้ กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งพบว่า เจ้าหน้าที่ทุกคน มีขวัญกำลังใจดีขึ้น และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แม้สถานการณ์จะยังคงเกิดขึ้นในพื้นที่ก็ตาม ซึ่งทางมูลนิธิรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทุกคนได้ตั้งใจกันปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดี พร้อมกันนี้ ทางมูลนิธิ จะให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ทุกเรื่องที่ได้รับการร้องขอจากบุคลากร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน