ฟาร์มหมู ปรับราคาขึ้น ทำให้ตลาดปรับตาม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ขณะนี้ ราคาหมูตามตลาดต่าง ๆ ปรับขึ้นไปเรียบร้อยแล้ว จากการออกดูตามเคียงหมู ในตลาดศูนย์การค้าจังหวัด นางมารัตน์ พุทธสงข์ แม่ค้าขายหมู เปิดเผยว่า สาเหตุ ที่ราคาเนื้อหมูขึ้นทุกชนิด เนื่องจาก หมูเป็นหน้าฟาร์ม เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากเดิมที่ กิโลกรัมละ 62 บาท แต่เพียงไม่กี่วันขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ 67 บาทแล้ว

โดยทางฟาร์มหมู อ้างว่า อาหารหมูแพงขึ้น ประกอบกับ สภาพอากาศเริ่มร้อน ทำให้หมูโตช้า และยังมีโรค PRRS ทำให้หมูป่วยตาย นอกจากนั้น น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิต ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องขึ้นราคาหมูเป็น โดยราคาเนื้อหมูตามเขียงเพิ่มขึ้นทุกชนิดอีกกิโลกรัมละ 10 บาท เช่น หมูเนื้อแดงจาก 110 เป็น 120 บาท หมูสามชั้นจาก 100 เป็น 110 บาท เนื้อปนมันจาก 100 เป็น 110 บาท มันหมู จาก 45 เป็น 55 บาท โดยเฉพาะ มันหมูมีเท่าไรก็ไม่พอขาย เนื่องจากน้ำมันปาล์ม ขาดตลาดและมีราคาแพง จึงหันมาซื้อน้ำมันหมูไปใช้แทน