ผวจ.พิจิตรเร่งผันน้ำช่วยเหลือชาวนา

ผวจ.พิจิตรเร่งผันน้ำช่วยเหลือชาวนา
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุวิทย์ วัชโรทยางกรู ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ชลประทานจังหวัดพิจิตร เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่แก้สถานการณ์ภัยแล้งของลุ่มน้ำยม โดยพบว่า ขณะนี้ แม่น้ำยมระดับน้ำลดลงจนแห้งขอด และส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำนาปรัง ในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อ.สามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.บึงนาราง และ โพทะเล ซึ่งมีพื้นที่การทำนาปรังกว่าหนึ่งแสนไร่

ดังนั้น แนวทางการแก้ไขจึงสั่งการให้ชลประทานพิจิตร ประสานกับชลประทานพิษณุโลก ผันน้ำจากแม่น้ำน่าน และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน เข้าสู่คลองสายใหญ่ของโครงการชลประทานพลายชุมพล ให้น้ำไหลเข้าสู่แม่น้ำยม ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อช่วยเหลือ ชาวนาที่ทำนาปรังในช่วงนี้ ให้รอดพ้นจากวิกฤตภัยแล้ง โดยได้เปิดประตูน้ำให้ไหลผ่านระบบคลองชลประทานถึง 4 คลอง เพื่อให้ น้ำไหลงสู่แม่น้ำยมดังกล่าว ซึ่งจะใช้เวลาผันน้ำด้วยวิธีการดังกล่าว ตั้งแต่วันนี้ เป็นระยะเวลา 5 วัน เพื่อช่วยชาวนา ดังกล่าว ซึ่งภายหลังจากได้น้ำชาวนาต่างดีใจ และเร่งสูบน้ำเข้านากันอย่างจ้าละหวั่น เสียงเครื่องสูบน้ำดังสนั่นลั่นทุ่ง