ส.ส. เดินทางมาประชุมสภา บางตา

ส.ส. เดินทางมาประชุมสภา บางตา

INN News

สนับสนุนเนื้อหา


บรรยากาศการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสมัยสามัญทั่วไปในวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงา เนื่องจาก การประชุมสภาเมื่อวานที่ผ่านมา เสร็จสิ้น ในช่วงเวลาประมาณ 23.50 น. จึงทำให้ ส.ส. เดินทางมาร่วมประชุมอย่างล่าช้า แต่ทั้งนี้การประชุมก็สามารถเริ่มขึ้นได้เพราะสมาชิกครบองค์ประชุมแล้ว ซึ่งมีวาระการประชุมที่น่าสนใจคือ การตั้งกระทู้ถามทั่วไปถึง นายกฯ เรื่องปัญหาความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ ที่ถามโดย นางอานิก อัมระนันทน์ และยังมีกระทู้ถาม รมว.สาธารณสุข เรื่องการจัดสร้าง โรงพยาบาลชุมชน ที่ถามโดย นายอภิชาต ศักดิเศรษฐ์

นอกจากนี้ ยังมีกระทู้ถาม รมว.คมนาคม เรื่องการก่อสร้างถนน 4 ช่องจราจรและระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางหลวงแผ่นดิน สาย 203 จากช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ไปเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ที่ถามโดย นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ ด้วย