ชาวแปดริ้วต้านโรงไฟฟ้าNGVอีกหลังรัฐเงียบ

ชาวแปดริ้วต้านโรงไฟฟ้าNGVอีกหลังรัฐเงียบ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่บริเวณบนถนน ด้านข้างรั้วกำแพงของโรงงานบริษัท ไมโครชิพ พื้นที่ ม.17 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมืองฉะเชิงเทรา กลุ่มชาวบ้านจาก 6 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ตำบลคลองนครเนื่องเขต บางเตย บางกะไห วังตะเคียน หนามแดง และ ท่าไข่ กว่า 150 คน ได้เดินทางมาจับกลุ่มรวมตัวกัน ชุมนุมต่อต้านโครงการก่อตั้งโรงไฟฟ้านครเนื่องเขต ของบริษัทฉะเชิงเทรา โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน ในเครือของบริษัท สหโคเจน ขนาดกำลังการผลิต 114 เมกะวัตต์ โดยใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ NGV หลังจากเมื่อประมาณเกือบ 2 สัปดาห์ ที่ผ่านมา ( 6 ก.พ. 2554) ทางบริษัทดังกล่าว ได้นำแผ่นป้ายการดำเนินโครงการก่อตั้ง มาติดประกาศในพื้นที่ พร้อมได้เริ่มเข้ามาทำการถมดิน ปรับพื้นที่ ด้วยเครื่องจักรกลงานหนัก จนทำให้ชาวบ้านเกิดความไม่พอใจ และหวั่นเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจาก มลภาวะที่จะเกิดขึ้นติดตามมาในภายหลัง และอาจจะถูกแย่งชิงทรัพยากรที่เคยใช้ในการประกอบอาชีพทำมาหากิน โดยเฉพาะทรัพยากรน้ำ ที่มีความสำคัญต่อภาคเกษตรกรรม จนทำให้เกิดการขาดแคลน หรือมีสารเคมีตกค้างปรนเปื้อน จนทำให้ชาวบ้านในบริเวณพื้นที่โดยรอบ ออกมาเคลื่อนไหวต่อต้าน และคัดค้านการก่อตั้งโรงไฟฟ้าดังกล่าว

ต่อมา นายสุวัฒน์ วัฒนศักดิ์ ปลัด อ.เมืองฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมาเข้าพบชาวบ้าน และรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านไป โดย กล่าวว่า การขออนุญาตก่อสร้างโรงไฟฟ้านั้น ไม่ได้ผ่านทางอำเภอ หรือทางจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่เมื่อชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เราก็ต้องลงมารับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อนำไปเสนอให้แก่ผู้มีอำนาจ ที่เกี่ยวข้อง นำไปเป็นข้อพิจารณาในการอนุญาต หรือไม่อนุญาตต่อไป