รมต.ยังผลัดเปลี่ยนอภิปรายงบประมาณ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ราคาสินค้าที่สูงขึ้นในประเทศ เป็นไปตามแนวโน้มของราคาตลาดโลก ที่สูงขึ้น ทั้งราคาน้ำมันดิบ เงินเฟ้อ และภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย กระทรวงพาณิชย์ ได้สั่งจับตาสินค้า จำนวน 42 รายการ เป็นพิเศษ ไม่เว้นแม้แต่ผ้าอนามัย ซึ่งนโยบายหลักในการควบคุมราคาสินค้า คือ รัฐบาลพยายามแทรกแซงราคาสินค้าให้น้อยที่สุด เพื่อให้กลไกตลาดดำเนินต่อไปได้ เว้นแต่จะกระทบกับความเป็นอยู่ของประชาชน

ด้าน นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึง เหตุการณ์น้ำท่วมว่า ไม่มีใครคาดคิดว่า ปีที่ผ่านมา จะมีปัญหาน้ำท่วมเกิดขึ้น 4 ครั้ง ในรอบ 1 ปี ทั่วทุกภาคของประเทศ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำท่วมทั้งสิ้น 16 ครั้ง และมีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างละเอียด ขณะที่การชดเชยเคยให้กับประชาชน ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นกัน เนื่องจากบางพื้นที่ได้ขอชดเชยหลังน้ำลดไปแล้ว พร้อมกับมีมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรกว่า 20,000 ล้านบาท อีกทั้งเงินช่วยเหลือน้ำท่วม ในร่างงบประมาณรายจ่ายกลางปีครั้งนี้ ไม่ใช่แค่ 9,900 ล้านบาท แต่มีงบประมาณส่วนอื่นๆ อีกจำนวนมาก