ส.ส.พท. อภิปรายยัน งบกลางปี ผิดปกติ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร สมัยสามัญทั่วไป ที่มีวาระสำคัญ คือ การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2554 ในวงเงิน 100,000 ล้านบาท ล่าสุด นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ได้ลุกขึ้นอภิปราย ถึงความผิดปกติในการตั้งงบกลางปี เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือ คชอ. ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อมวลชนว่า การแก้ปัญหาน้ำท่วม ไม่จำเป็นต้องตั้งงบกลางปี เพื่อแก้ปัญหา โดยสามารถใช้งบไทยเข้มแข็งได้ แต่อย่างไรก็ตาม ตนก็สงสัยว่า เหตุใดในวันนี้ รัฐบาลจึงมีการตั้งวงเงินเกือบ 10,000 ล้านบาท เพื่อมาช่วยเหลือประชาชนในกรณีดังกล่าวด้วย