พิษณุโลกดีเดย์ขายน้ำมันพืชธงฟ้าทั้งจว.

พิษณุโลกดีเดย์ขายน้ำมันพืชธงฟ้าทั้งจว.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สำนักงานการค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้นำน้ำมันพืชธงฟ้า มาจำหน่ายให้กับประชาชน พร้อมกันทั่วทั้งจังหวัด โดยที่ศาลากลางจังหวัด ได้มีการนำน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายในราคาขวดละ 47 บาท ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา ไปจนกว่า
ของจะหมด โดยจำกัดจำนวนซื้อไม่เกินคนละ 2 ขวด เช่นเดียวกับที่ตลาดนัดแรงงานที่ วิทยาลัยบึงพระ ก็ได้มีการนำสินค้าธงฟ้ามาจำหน่ายให้กับประชาชน โดยมีน้ำมันถั่วเหลืองมาจำหน่ายในราคาขวดละ 46 บาท และจำกัดจำนวนซื้อได้ไม่เกินคนละ 1 ขวด นอกจากนี้ ยังมีจุดจำหน่ายกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั้งในตลาดสด ร้านค้าส่ง และร้านอาหารธงฟ้าของจังหวัดพิษณุโลก

นางอุบลรัตน์ ราชแสนเมือง การค้าภายในจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดเผยว่า ได้รับการจัดสรรน้ำมันปาล์มมาจำหน่ายในครั้งนี้ จำนวน 12,000 ลิตร ซึ่งก็ได้พยายามกระจายให้ถึงผู้บริโภคมากที่สุด แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แม้จะจำกัดจำนวนการซื้อ อย่างไรก็ตาม ประชาชนส่วนใหญ่ยังเชื่อว่า สถานการณ์การขาดแคลนน้ำมันพืชทุกชนิด จะยังคงมีต่อไปอีก