สกย.สุรินทร์เกษตรกรยังแห่มาลงทะเบียนแน่น

สกย.สุรินทร์เกษตรกรยังแห่มาลงทะเบียนแน่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

วันที่ 2 ของการเปิดให้ เกษตรกรชาวจังหวัดสุรินทร์ สมัครเข้าร่วม "โครงการปลูกยาง 800,000 ไร่ทั่วประเทศ" ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์ยางพารา จังหวัดสุรินทร์ (สกย.) ยังคงมีเกษตรกรจำนวนมาก มาจากทุก ๆ อำเภอ หลั่งไหลมาลงทะเบียนกว่า 5,000 ราย ทำการจราจรติดขัด แออัดเต็ม สกย. ทั้งนี้ นายสมหมาย กล่อมจินดา หัวหน้าส่วนวิชาการและปฏิบัติการ ได้ทำการประชุมเกษรกร เพื่อให้เกิดความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยเน้นในเรื่องเอกสารสิทธิ์ หากติดจำนอง ขอให้ถ่ายเอกสารหน้า-หลัง เอกสารสิทธิ์นั้นที่ยื่นเรื่องมาประกอบด้วย

เกษตรกรจาก อ.สังขะ จ.สุรินทร์ นางสุภิจ โพธิราช กล่าวว่า ตนไม่มีที่ดินทำกิน แต่ด้วยที่ได้รับการจัดสรรจาก กกล.สุรนารี กองทัพภาคที่ 2 ให้มา 14 ไร่ ที่ดินดังกล่าวปลูกข้าวไม่ได้ เนื่องจากเป็นที่ดอน จึงอยากเข้าโครงการนี้ ซึ่งทาง สกย. รับยอดคิววันนี้ได้เพียง 3 พันกว่ารายเท่านั้น บวกกับที่ตกค้างตั้งแต่วันแรกอีก เกษตรกร เกรงไม่ได้ร่วมโครงการ จึงรีบมาลงทะเบียน ซึ่งจะหมดกำหนดรับ ในวันที่ 15 มี.ค.54