ผู้ว่าฯปัตตานี เดินสายสวดดุอาอ์ ขอใต้สงบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

หลังจาก เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่งผลให้ นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพิ่มยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในพื้นที่ โดยการเดินสายร่วมละหมาดฮายัต ทั้ง 12 อำเภอของ จังหวัดปัตตานี เพื่อสวดดุอาอ์ให้เกิดสันติสุขโดยเร็ว โดยยึดพื้นที่ อำเภอแม่ลาน ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่อง ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เป็นอำเภอแรก

นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยังได้ขอความร่วมมือกับผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ช่วยสอดส่องบุคคลในพื้นที่อย่างทั่วถึง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปลุกระดมเยาวชนในพื้นที่ แล้วดึงมาสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่