การค้าภายในชม.ขายน้ำมันปาล์มหน้าศาลากลาง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สถานการณ์การจำหน่ายน้ำมันปาล์มในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงตรึงตัว ล่าสุด การค้าภายในจังหวัดได้รับจัดสรรน้ำมันปาล์มอีก 1,000 ลัง นางนิยดา หมื่นอนันต์ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า น้ำมันปาล์มลอตใหม่ จะจำหน่ายตาม 2 ช่องทางใหญ่ คือ ห้างโมเดิร์นเทรด ทุกห้างฯ และการกระจายถึงผู้บริโภคโดยตรง โดยครัวเรือนละไม่เกิน 2 ขวด ซึ่งขณะนี้ ได้ทำหนังสือประสานไปยังอำเภอต่างๆ ที่ประสงค์จะนำน้ำมันปาล์มไปจำหน่ายในพื้นที่แล้ว โดยจะให้อำเภอละ 40 ลัง หรือ 480 ขวด ซึ่งจะเป็นน้ำมันปาล์มฝาสีฟ้า ขวดละ 47 บาท เช่นเดิม ขณะเดียวกัน ก็จะจำหน่ายที่หน้าศาลากลางจังหวัดตั้งแต่ 09.00 น. วันนี้เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม สำนักงานการค้าภายใน ได้ออกตรวจตราตามตลาดสด พบมีการนำน้ำมันปาล์มที่ซื้อจากห้างฯ มาเวียนขาย ซึ่งได้เปรียบเทียบปรับไปแล้ว 6 - 7 ราย จึงขอฝากผู้ค้าไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภค และขายต่อเกินราคา