ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ.สัญชาติ-ตั้งกรรมการดู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

น.พ.มารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ได้มีการเห็นชอบพระราชบัญญัติสัญชาติ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการรับรองความเป็น คนไทยผลัดถิ่น โดยให้มีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 คน มีอำนาจในการพิจารณา และตัดสินใจ หลัง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีการตรวจพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรให้มีการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาให้มีผลบังคับใช้ต่อไป