นอภ.สบปราบ มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวบ้าน

นอภ.สบปราบ มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวบ้าน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบปราบ จ.ลำปาง นายสมชัย รุ่งสาคร นายอำเภอสบปราบ ทำพิธีมอบโฉนดที่ดิน ให้กับประชาชนและราษฎรที่มีฐานะยากจนในเขตพื้นที่ อำเภอสบปราบ จำนวน 145 แปลงเนื้อที่ 289 ไร่ เพื่อนำไปเป็นหลักประกันในสิทธิที่ดินที่ทำกิน และ การลงทุนสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ครอบครัว ทั้งนี้ที่ผ่านมา สำนักงานที่ดินจังหวัดลำปาง ได้ทำการมอบโฉนดที่ดิน ไปแล้ว 5 อำเภอของทั้งจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 2553 จำนวน 1,301 แปลง เนื้อที่ 2,602 ไร่ ส่วนเจ้าหน้าที่ได้เดินสำรวจและออกเอกสารสิทธิ์ แจกให้กับประชาชน เพื่อสร้างหลักประกันในการครอบครองที่ดิน จะได้นำไปเป็นหลักประกันในการทำธุรกรรมต่างๆ อันจะสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับประชาชนต่อไป