ผู้ค้าโรงเกลือยันเหตุปะทะไม่ส่งผลสระแก้ว

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้ประกอบการร้านค้าในตลาดโรงเกลือ กล่าวถึง สถานการณ์การค้าระหว่างชายแดนไทยกับกัมพูชา ว่า ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชา ชาวบ้านทั้ง 2 ฝั่งประเทศเข้าใจสถานการณ์ดี โดยเฉพาะสินค้าจากตลาดโรงเกลือนั้น ได้หล่อเลี้ยงเมืองใหญ่ของกัมพูชาทั้ง 3 เมือง คือ ศรีโสภณ พระตะบอง และเสียมเรียบ ที่ผู้ประกอบการจากฝั่งกัมพูชา จะข้ามมาซื้อสินค้า ทั้งอุปโภคและบริโภคเข้าไปขายยังเมืองต่างๆ ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการทั้ง 2 ประเทศ ยังคงเข้าใจกันดี แต่ภาพที่มองดูน่ากลัวเกิดจากข้อพิพาททั้ง 2 ประเทศ นั้น เป็นเพราะการนำเสนอข่าวของสื่อบางแห่งที่ต้องการขายข่าว จึงนำเสนอภาพข่าวเกินจริง อย่างเช่น การตรึงกำลังตามแนวชายแดนของทหารกัมพูชา ในวันที่ สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา มาเป็นประธานเปิดการก่อสร้างถนนสาย 59 ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ผู้นำระดับประเทศอยู่ที่ใด
ก็ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด จึงอยากฝากให้สื่อมวลชน นำเสนอภาพข่าวไม่ให้เกิดภาพลบต่อความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศ มากนัก