ชาวพิษณุโลกแห่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยาง

ชาวพิษณุโลกแห่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยาง

ชาวพิษณุโลกแห่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกยาง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรจำนวนกว่าพันราย เดินทางมารอ เพื่อลงทะเบียนเข้าโครงการปลูกยางพาราที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 ซึ่งเปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ.