กกต. ประเมิน ลต. ครั้งหน้าแรง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งว่า ส่วนตัว ตนมั่นใจว่า การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในปีนี้อย่างแน่นอน โดยเชื่อว่ารัฐบาลจะอยู่ไม่ครบเทอม และจะยุบสภา ภายในเดือนพฤษภาคม หรือมิถุนายนนี้ เนื่องจากถ้าอยู่ครบวาระ อาจมีปัญหาร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ในระยะเวลา 90 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ กกต. ได้ประเมินการเลือกตั้งในครั้งนี้ว่า จะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง เนื่องจากนักการเมืองต่างต้องการเข้ามาเป็นรัฐบาลให้ได้ จึงต้องหาเสียงกันอย่างเต็มที่ ดังนั้น กกต. ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือในการเลือกตั้ง โดยได้มีการวางแผนไว้แล้ว

อย่างไรก็ตาม เห็นว่า นายกรัฐมนตรี ควรกำหนดวันยุบสภาให้ชัดเจน เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ และเป็นการป้องกันการปฏิวัติได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งการยุบสภา น่าจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง