ศรีสะเกษแล้งหนักชาวบ้านเร่งทำฝายกักน้ำ

ศรีสะเกษแล้งหนักชาวบ้านเร่งทำฝายกักน้ำ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์รณรงค์สร้างฝายกักเก็บน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งได้ปล่อยขบวนคาราวานของ คณะตรวจเยี่ยม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกไปตรวจเยี่ยมการสร้างฝายกักเก็บน้ำ และพัฒนาแหล่งน้ำในทุกท้องที่ของ จ.ศรีสะเกษ จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำชาวบ้านในเขตพื้นที่ ต.โพธิ์ ที่มาร่วมงาน ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ เพื่อกั้นสำน้ำห้วยสำราญ ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึง ซึ่งการจัดงานดังกล่าว จ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกับ อบจ.ศรีสะเกษ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมการรองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ใช้อุปโภค บริโภค และเพื่อทำการเกษตรในภาวะขาดแคลนน้ำ เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่เกิดจากภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ภัยแล้งในปีนี้ จ.ศรีสะเกษ เป็นจังหวัดที่เสี่ยงภัยแล้งมากที่สุด ในจำนวน 23 จังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนชาวศรีสะเกษ ตั้งแต่เนิ่นๆ ตนจึงได้ระดมส่วนราชการทุกภาคส่วน ได้ช่วยกันเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ซึ่งในเบื้องต้นตนได้ส่งขบวนคาราวานของคณะตรวจเยี่ยม และนำประชาชนสร้างฝายกักเก็บน้ำตามลำห้วยต่างๆ และขณะนี้ จ.ศรีสะเกษ จะมีพื้นที่ประสบภัยแล้งเป็นบริเวณกว้างมาก และจะเดือดร้อนทั้งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และน้ำที่ใช้ในการเกษตร ตนจึงขอแนะนำ ให้เกษตรกรได้ปลูกพืชไร่อายุสั้น ลดการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นแก่เกษตรกร