ทัณฑสถานบำบัดพิเศษนำผู้ต้องขังอบรมธรรมะ

ทัณฑสถานบำบัดพิเศษนำผู้ต้องขังอบรมธรรมะ
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้เป็นประธานในงานกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอบรมผู้ต้องขัง เป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2554 ณ และวันวาเลนไทน์ ห้องประชุมทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายอารีย์ เฉลยสุข ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และอบรมผู้ต้องขังเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันมาฆบูชา และวันวาเลนไทน์ นี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นพุทธศาสนิกชน เห็นความสำคัญของวันมาฆบูชา ได้ดำเนินชีวิตตามหลักธรรมสำคัญ คือโอวาทปาติโมกข์ และมีโอกาสได้ปฏิบัติธรรม รับฟังพระธรรมเทศนา จากพระวิปัสสนาจารย์ ให้ถึงพร้อมไตรสิกขา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาและยกระดับจิตใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสัยของตนเอง ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจากพิธีเปิดกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ยังได้ดินชมนิทรรศการงานผลงานทางการเกษตรของผู้ต้องขังอีกด้วย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นเป็นไปอย่างเรียบร้อย โดยทางทัณฑสถานได้เปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังในแดนต่างๆ ที่เป็นพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน