ปราจีนนำคู่รักจดทะเบียนสมรสมาฆปูรมีศรี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายศิริพงษ์ ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธีจดทะเบียนสมรส ให้แก่คู่สมรส 84 คู่ ในงาน '14 กุมภา นมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ เริ่มชีวิตคู่ที่ยั่งยืนนาน ในเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน' บรรยากาศ
ท่ามกลางบ่าวสาว จากทั้ง 7 อำเภอ ที่มาร่วมจดทะเบียนสมรส พร้อมญาติมิตรกว่า 500 คน นายศิริพงษ์ กล่าวว่า ในวันแห่งความรัก และตรงกับเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน ครั้งที่ 25 ที่กำหนดงานระหว่าง 11-19 ก.พ. 54 นี้ ได้
จัดงานจดทะเบียนสมรส คู่รักจากทุกอำเภอรวม 84 คู่ เพื่อเสริมสร้างให้ชีวิตคู่มีความเป็นสิริมงคลมากขึ้น จึงได้กำหนดให้คู่สมรส ทำกิจกรรม 3 จุด คือ จุดแรก สักการะรอยพระพุทธบาทคู่ ซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทที่ใหญ่ และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย 'เพื่อจะได้มีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนนาน' จุดที่สอง สักการะต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ซึ่งเป็นต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุกว่า 2,000 ปี 'เพื่อมีร่มโพธิ์ร่มไทรคุ้มครองชีวิตคู่ตลอดไป' และจุด
ที่สาม สักการะหลวงพ่อทวารวดี 'เพื่อความอยู่ดีมีสุข'