สตูลขุดบ่อน้ำ อ.ควนโดน บรรเทาภัยแล้ง

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พ.อ.ปรีชา สาลีผล ผู้บังคับหน่วยเคลื่อนที่ 45 อ.ควนโดน จ.สตูล ได้นำเจ้าหน้าที่ ขุดบ่อน้ำ ตามนโยบายของพล.ต.ธนสร ป้องอาณา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ร่วมให้ความช่วยเหลือในภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยร่วมกันขุดบ่อน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง ในช่วงหน้าแล้งนี้ ในปีนี้จะมีการขุดบ่อน้ำเพิ่มจำนวน 11 บ่อ ในพื้นที่ 3 อำเภอ อ.เมือง 7 บ่อ อ.ควนโดน 3 บ่อ อ.ควนกาหลง 7 บ่อ งบประมาณในการใช้กว่า 500,000 บาท และประชาชนได้ใช้น้ำร่วมกันกว่า 2,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนถังน้ำถังไฟเบอร์เก็บน้ำฝนในท้องที่ทางทะเล และการขุดลอกคลอง เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ำอย่างเกิดประโยชน์ในช่วงหน้าแล้ง และขณะนี้ได้เตรียมแจกจ่ายน้ำไปแล้วจำนวน 3,000-4,000 ลิตร ในพื้นที่โรงเรียนและมัสยิดในพื้นที่ อ.ควนโดน ในปีนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ และเกิดภัยแล้งเร็ว และยาวนาน กว่าทุกปีที่ผ่านมา