รง.สั่งทูตดูแลคนไทยไม่ให้ถูกเอาเปรียบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เรื่องการส่งเสริมตลาดแรงงาน และการคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ให้เอกอัครราชทูตที่ปรึกษาแรงงานไทยในต่างประเทศ 13 ประเทศ ว่า ยังพบแรงงานไทย ในประเทศแถบตะวันออกกลาง และแอฟริกา เช่น ลิเบีย และอิสราเอล ประสบปัญหาสัญญาจ้างและระบบการจ้างงาน เนื่องจากประเทศเหล่านี้ มีธรรมเนียมการจ่ายค่าจ้าง และสัญญาจ้างงานที่แตกต่างจากประเทศอื่น อาทิ เมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง แรงงานไทยต้องรอการดำเนินการขอ Exit Visa และได้ค่าจ้างล่าช้า จึงให้กรมการจัดหางาน สร้างความเข้าใจกับผู้ต้องการเดินทาง ไปทำงานในกลุ่มประเทศเหล่านี้ ก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน ซึ่งเมื่อปีที่ผ่านมา มีแรงงานไทย ทำงานในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง กว่า 33,000 คน ส่วนกลุ่มประเทศแอฟริกา มีแรงงานไทย กว่า 7,000 คน พร้อมกำชับเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาแรงงานไทยในต่างประเทศ เร่งหาตำแหน่งงานฝีมือและกึ่งฝีมือ มาทดแทนงานไร้ฝีมือ เพื่อสร้างคุณภาพ
ชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ ซึ่งโดยเฉลี่ยปีละเกือบ 60,000 ล้านบาท ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวอีกว่า ในปีนี้ กระทรวงแรงงาน จะรุกตลาดแรงงานไทย ในไต้หวันเพิ่มขึ้น จากเดิมมีแรงงานไทยทำงานในตำแหน่ง ช่างก่อสร้าง แม่บ้าน และงานบริการแล้ว กว่า 60,000 คน เพิ่มเป็น 100,000 คน โดยอาศัยช่วงวิกฤติการเมือง ระหว่างไต้หวัน และฟิลิปปินส์ มาเป็นโอกาส ส่งแรงงานไทย ไปทำงานเพิ่มขึ้น