ส.ว.พัทลุงจี้นายกฯลง3จังหวัดชายแดนใต้

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายเจริญ ภักดีวานิช สมาชิกสภาจังหวัดพัทลุง กล่าวในการประชุมวุฒิสภา ระหว่างก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมว่า ขณะนี้ ปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรุนแรงขึ้นทุกวัน ทำให้ ประธานวุฒิ เตรียมชี้แจงไปยัง นายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับประชาชน รวมถึง เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว เพื่อสามารถทันต่อสถานการณ์ ขอให้ รัฐบาล มีการจัดตั้งกองทุนรับซื้อที่ดินชั่วคราว เนื่องจาก วันนี้ ประชาชน ในพื้นที่ได้อพยพออกมาตัวเปล่า ไม่มีทรัพย์สินติดตัว และขอให้ นายกรัฐมนตรี จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ เพื่อดูแลทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจาก บางคนต้องทิ้งทรัพย์สิน เพื่อหลีกหนีสถานการณ์

ขณะที่ นางนิลวรรณ เพชระบูรณิน สมาชิกวุฒิสภาสรรหา กล่าวถึง ระบบการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติ ได้รับงบประมาณน้อย ทำให้ ระบบการเตือนภัยไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น ขอให้ทบทวนหน่วยงานนี้ก็มีความจำเป็นต่อประชาชน และภาคการเกษตรด้วย