ปธ.วุฒิชี้เปิดอภิปรายฯไม่ทันด.นี้แน่

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒิสภา กล่าวถึง ความคืบหน้าในการเข้าชื่อของ สมาชิกวุฒิสภา เพื่อขอเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลว่า ขณะนี้ รอรัฐบาลตอบกลับมาว่า จะพร้อมเมื่อใด เบื้องต้นเชื่อว่าคงจะไม่ใช่เดือนนี้อย่างแน่นอน เพราะรัฐบาลยังมีภารกิจอีกหลายประการ โดยในสัปดาห์นี้จะมีการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.เพิ่มเติมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือ งบกลางปี และยังจะมีการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณากรอบการร่วมมือ จึงเชื่อว่า รัฐบาล ต้องพิจารณาเรื่องที่ค้างอยู่ให้หมดไปก่อน จึงจะสะดวกให้เปิดอภิปราย นอกจากนี้ นายประสพสุข กล่าวถึงการสิ้นวาระการดำรงตำแหน่งของ ส.ว.สรรหา โดยเชื่อว่า ส.ว.สรรหา จะทยอยลาออก ขณะนี้มี ส.ว.สรรหา ลาออกไปแล้ว 1 ราย เชื่อว่า ในวันที่ 17 และ 18 ก.พ. นี้ จะมีสมาชิกลาออกเพิ่มขึ้นอีก 2-3 ราย คาดการณ์แล้วจะมี ส.ว.สรรหา ชุดปัจจุบัน ที่พ้นวาระกลับมารับการสรรหาอีกครั้ง ประมาณ 60 คน โดยทั้ง 60 คน จะทยอยลาออก ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. และก่อนสมัครรับเลือกการสรรหา รวมถึง จะมีบางรายที่จะทำหน้าที่ต่อไป แม้ว่าจะสมัครรับการสรรหาไปแล้ว โดยจะอยู่จนกว่าจะมี ส.ว.สรรหา ชุดใหม่