กอ.รมน.เผยอีก2สัปดาห์พิจารณาต่ออายุพรบ.

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

พล.ต.ดิฏฐพร ศศะสมิต โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. กล่าวถึงแนวโน้มการต่ออายุ พ.ร.บ.ความมั่นคง ว่า อีก 2 สัปดาห์ ทาง กอ.รมน.จะสรุปสถานการณ์ เสนอต่อ ผบ.ตร.ในฐานะ ผู้อำนวยการ ศอ.รส. เพื่อประเมินว่า จำเป็นต้องต่ออายุการใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง หรือไม่ จากนั้นจะเสนอต่อ ครม.ต่อไป ซึ่งหากจะให้มีการต่ออายุ ก็ต้องพิจารณาว่าควรจะเพิ่ม หรือ ลดพื้นที่ในการบังคับใช้