เลือกตั้งเกษตรกรลำปางคึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ตลอดทั้งวัน หลังจากที่มีการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งในเวลา 08.00 น. เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั้ง 13 อำเภอ ของจังหวัดลำปาง ประชาชนได้ทยอยออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรในระดับหมู่บ้าน เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในระดับอำเภอ และเพื่อเป็นตัวแทนในระดับจังหวัด เพื่อเข้าไปนั่งในสภาเกษตรกรแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์ของวงการเกษตรกรไทย ทั้งนี้ ที่จังหวัดลำปาง มีหน่วยเลือกตั้ง 1,017 หน่วย รวม 13 อำเภอ โดยอำเภอเมืองลำปาง มากที่สุด 232 หน่วย โดยตั้งแต่เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง บรรยากาศโดยทั่วไปก็เริ่มคึกคักมาโดยตลอด และมีประชาชนที่เป็นเกษตรกร ทยอยมาลงคะแนนกันอย่างต่อเนื่อง มีบางหน่วย เกษตรกรไปยืนรอคิวเพื่อลงคะแนนตั้งแต่เช้ายาวเยียด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยมีจำนวนน้อย แต่โดยรวมยังไม่พบปัญหาใดๆ