เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรพิษณุโลกคึกคัก

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บรรยากาศการเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรระดับหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,049 หน่วย 902 หมู่บ้าน 9 อำเภอ เป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเข้าแถวรอตั้งแต่เช้า เพื่อรับบัตรเลือกตั้งจากกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยเฉพาะ หน่วยเลือกตั้งที่ 5 ศาลาการเปรียญ วัดนิมิตธรรมาราม หมู่ 5 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง หนาตาเป็นพิเศษมีแถวรอเข้าคูหายาวเหยียด สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง มีจำนวน 260,876 คน และผู้สมัครผู้แทนเกษตรกร 1,166 คน

โดย นายรัตนะ สวามีชัย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ได้กล่าวว่า เกษตรกรมีความเข้าใจในการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นอย่างดี แม้จะเป็นการเลือกตั้งชุดแรก ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อว่า ผู้ได้รับเลือกจะเป็นปากเสียงแทนเกษตรกรในพื้นที่ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรอย่างแท้จริง และเชื่อว่า การเลือกตั้งในครั้งนี้ จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาใดๆ อย่างแน่นอน