พิษณุโลกรณรงค์กันโรคเพศสัมพันธ์วาเลนไทน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายชาตรี อินใหญ่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก เปิดเผยว่า ขณะนี้ งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ได้เร่งรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงอันตรายของโรคต่างๆ ที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง และมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเอดส์ในระดับที่สูง โดยในช่วงใกล้เทศกาลวันวาเลนไทน์นี้ ทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ รวมไปถึง ยังได้มีร่วมมือกันกับหน่วยงานระดับจังหวัด เช่น สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลพุทธชินราช ด้วยการสนับสนุนถุงยางอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง รวมไปถึง สื่อรณรงค์ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์

นอกจากนี้ นายชาตรี ยังได้กล่าวอีกว่า