ตื่น!ขุดพบวัตถุโบราณนับพันปีที่สุรินทร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ชาวบ้านตื่นขุดพบวัตถุโบราณหลายพันปี บริเวณรององค์ปราสาทช่างปี่ ต.ช่างปี่ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ขณะบูรณปฏิสังขรณ์องค์ปราสาทของผู้รับเหมา ระหว่างขุดลอกคูคลอง น้ำ รอบองค์ปราสาท พบนาคมุมขนาดใหญ่ 7 เศียร ฤาษีชีวกโกมารภัจจ์ หินแท้ จำนวนมาก รวมถึงฤาษีดัดตนหลายปรางค์ และพระโพธิสัตว์อวโลติเกศวร หลายปรางค์ ภาพลอยองค์พระนารายณ์ ซึ่งประเมินค่าไม่ได้ ชาวบ้านช่างปี่ เกรงของล้ำค่าเหล่านี้ จะถูกลักลอบไป จึงแจ้งเจ้าหน้าที่ศิลปากร จ.สุรินทร์ นำไปเก็บไว้บางส่วน และเก็บไว้ที่วัดช่างปี่บางส่วน ฝ่ายปกครองจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง เกรงมีผู้ลักลอบขุดขโมย