รองสุเทพฯเปิดงาน'วันกุ้งไทย'สุราษฎร์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดงาน วันกุ้งไทย ครั้งที่ 21 ที่โรงแรมวังใต้ จ.สุราษฎร์ธานี มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกุ้ง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก นายสุเทพ ได้กล่าวถึงอุตสาหกรรมกุ้งไทย ว่า ตลอดปี 2553 ที่ผ่านมา ไทย สามารถส่งออกกุ้งและนำรายได้เข้าประเทศ ถึงระดับ 100,000 ล้านบาท ทั้ง ๆ ที่ต้องฝ่าวิกฤติค่าเงินบาทแข็งตัวอย่างต่อเนื่อง และยังมีปัญหาอุปสรรคในการเลี้ยงกุ้ง เนื่องจาก สภาวะอากาศของโลกแปรปรวน

ส่วนการจัดงานวันกุ้งไทย ก็มีการจัดงานอย่างต่อเนื่องมา จนถึงครั้งที่ 21 แล้ว โดยในงานมีการเสวนาทางวิชาการ การนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการเลี้ยงกุ้ง การจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์และอาหารกุ้ง และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนของการ
เรียนรู้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอีกด้วย