ผวจ.ศรีสะเกษเผยเล็งสร้างหลุมหลบภัยเพิ่ม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการ จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยหลังจากเดินทางมาส่งประชาชน ที่อพยพมาหลบภัยยัง ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ กลับสู่พื้นที่ของตนเองว่า จากการประเมินสถานการณ์กับทางแม่ทัพภาคที่ 2 เห็นว่า สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนนั้นไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใด จึงให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านได้ ซึ่งประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อน บ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติ จะได้รับเงินชดเชยจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครัวเรือนละ 1,000 บาท และเงินทดรองจ่าย ผู้ประสบสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง ครัวเรือนละ 1,200 บาท และจากนี้ทางจังหวัด จะจัดเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ไปดูแลประชาชนในหมู่บ้านตลอดเวลา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจและไม่ทอดทิ้งกัน

ทั้งนี้ ทางจังหวัด จะมีการสร้างหลุมหลบภัยเพิ่มอีก เป็นจำนวน 200-300 หลุม และซ่อมแซมหลุมเดิมที่มีอยู่ ให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง ให้ประชาชนซ้อมแผนหลบภัยกันเป็นประจำ หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นอีก จะได้มีการดำเนินการกันทันท่วงที ส่วนศูนย์อพยพนั้น ก็จะปิดตัวลง แต่หากเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกครั้ง ก็พร้อมให้บริการประชาชน