ธกส.เล็งยกหนี้ให้เกษตรกรตายจากความไม่สงบ

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายวิศิษฐ์ อักโขสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึงการพักชำระหนี้เกษตรกร ที่ประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า ที่ผ่านมา ทางธนาคารได้มีการพักหนี้ให้กับผู้ประสบปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มาหลายปี โดยโครงการดังกล่าวจะสิ้นสุด ในเดือนมีนาคม 2555 นี้ สำหรับ การดำเนินโครงการดังกล่าวที่ผ่านมา รัฐบาลรับภาระช่วยเหลือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ย ที่เกษตรกรต้องจ่าย โดย รัฐบาล จ่ายดอกเบี้ยแทนเกษตรกรให้กับธนาคาร ซึ่งในปีหน้านั้น ทางธนาคารกับเกษตรกร ต้องช่วยกันรับภาระ ซึ่งขณะนี้ ทางธนาคาร ได้มีการเสนอมาตรการในการให้การช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เช่น การเสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ที่เสียชีวิต
จากเหตุการณ์ความไม่สงบ โดยตัดหนี้เป็นศูนย์

รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ธ.ก.ส. กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาทางธนาคาร ยังได้ยกหนี้ให้กับลูกค้าที่มีอายุมาก และไม่มีศักยภาพในการทำกิน หรือ เสียชีวิต ทุพพลภาพ ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งแต่ละเดือน ทางธนาคาร ได้ทยอยช่วยเหลือทั้ง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประมาณเดือนละหลายร้อยราย