พม.ห่วงโจ๋นิยมเสียตัววาเลนไทน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายอิสสระ สมชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม สำรวจข้อมูล พบว่า ปัจจุบัน เด็กและเยาวชน มีพฤติกรรมชิงสุกก่อนห่ามมากขึ้น โดยถือเอาวันวาเลนไทน์ เป็นวันเริ่มต้นที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และอาจนำมาซึ่งการตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม ที่สังคมไทยกำลังประสบปัญหาอย่างมาก โดยในวันวาเลนไทน์ปีที่ผ่านมา พบการมีเพศสัมพันธ์ถึง ร้อยละ 9.4 ในจำนวนนี้ จะใช้สถานที่ในบ้าน ห้องส่วนตัว ร้อยละ 8.8 หอพัก/ห้องเช่า ร้อยละ 7.5 บ้าน เพื่อน/แฟน ร้อยละ 6.9 นอกนั้นใช้โรงแรมและที่สาธารณะ มุมมิดชิด และจากภาพรวมจากการสำรวจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในระยะ 2-3 ปี ที่ผ่านมา พบว่า วัยรุ่นนิยมมีเพศสัมพันธ์กับแฟนหรือคนรักในวันวาเลนไทน์ ถึงร้อยละ 12 โดยใช้สถานที่บ้าน/ห้องส่วนตัว บ้านเพื่อน/บ้านแฟน หอพัก/ห้องเช่า โรงแรม/สถานที่สาธารณะ เช่น สวนสาธารณะ ห้องน้ำ ปั๊มน้ำมัน และกระท่อม ตามลำดับ

นายอิสสระ กล่าวต่อว่า ในช่วงวันวาเลนไทน์นี้ จึงอยากรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน สอดส่องดูแลเด็กและเยาวชนอย่างใกล้ชิด รายงานสถานการณ์ การแจ้งข้อมูลและการป้องกันในรูปแบบต่างๆ พร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควรกวดขัน สถานบริการอย่างจริงจังทั้งในเรื่องของเวลาเปิด-ปิด และอายุของผู้เข้าไปใช้บริการ