ระยองพบปลาตายเกลื่อนเหตุเปลี่ยนฤดู

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากกลุ่มประมงเรือเล็กตากวน อ่าวประดู่ เขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ว่า มีปลาตายจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจพบ ปลาตายยาวตลอดแนวหาดตากวน ที่เชื่อมกับคลองชากหมาก ซึ่งส่วนใหญ่ปลาที่ตาย จะเป็นปลากะพี้ นายขุนศึก ศรีบุญล้ำ กลุ่มประมงเรือเล็กตากวน อ่าวประดู่ เปิดเผยว่า สาเหตุการตาย น่าจะเกิดจากปรากฏการณ์ระบบของธรรมชาติที่เปลี่ยนฤดู เนื่องจากเป็นช่วงฤดูหนาวกำลังจะหมด และเข้าสู่ฤดูร้อน ทำให้ปลาปรับสภาพไม่ทัน จนเป็นเหตุให้ปลาตายดังกล่าว อีกสาเหตุ น่าจะเกิดจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีอยู่นับ 100 โรงงาน ติดกับปากคลองหาดตากวน อ่าวประดู่ ปล่อยน้ำเสียหรือ น้ำที่บำบัดไม่ดีลงสู่ทะเล จนเป็นเหตุให้ปลาตายเป็นจำนวนมากดังกล่าว

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ชาวประมงเรือเล็กตากวน อ่าวประดู่ ต้องประสบกับปัญหาที่ซ้ำซากมานาน เกี่ยวกับน้ำเสียที่ปนเปื้อนสารพิษในคลองชากหมาก ไหลออกสู่ทะเล คราบน้ำมันไหลลงคลองชากหมากแล้วไหลออกสู่ทะเลตากวน อ่าวประดู่ พอเกิดปัญหา ชาวประมงก็ได้รับผลกระทบทุกครั้ง แต่ปัญหามันก็ยังเกิดไม่หยุด พวกเราชาวประมงไม่ได้โทษโรงงาน หรือโทษใคร แต่อยากจะฝากโรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความสนใจที่จะแก้ปัญหาให้มันตรงจุด เมื่อเกิดแล้วให้รีบแจ้งชาวประมงโดยเร็ว จะได้หาทางป้องกัน แต่ที่ผ่านมา พวกเราจะรู้ก่อนทุกครั้ง