บุรีรัมย์ตั้งศูนย์รับบริจาคแจกทหารชายแดน

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกับชมรมตลาดสดค้าส่งค้าปลีกไนท์บาซาร์ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของ ในโครงการร่วมเป็นกำลังใจสู่แนวหน้า เพื่อที่จะนำเงินและสิ่งของไปมอบเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับทหาร ที่ปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องอธิปไตยของประเทศ ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ ช่วยเหลือประชาชน จ.ศรีสะเกษ ที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันของทหารไทยกับฝ่ายกัมพูชา ที่ต้องอพยพหนีภัยการสู้รบ ไปอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวใน จ.ศรีสะเกษ โดยมีประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้า ให้ความสนใจร่วมบริจาคเป็นจำนวนมาก