หอการค้าไทยจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรม

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยร่วมกับ รายการไทยโชว์ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย จัดทำโครงการค่าย "เพาะกล้า พันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน" (New Gen FS) รุ่นที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอด และเพื่อเป็นการบ่มเพาะเยาวชนต้นกล้าใหม่ ในการสานต่อ วัฒนธรรมเพลงพื้นบ้าน ให้มีจำนวนมากขึ้น เนื่องจากเยาวชนไทยในปัจจุบัน กำลังเผชิญกับกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ที่ไหลบ่า เข้ามาอย่างรุนแรง จนทำให้ไม่เล็งเห็นความสำคัญ และขาดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของไทย โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-21 มี.ค. นี้ โดยเปิดรับสมัครเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่มีอายุตั้งแต่ 14-22 ปี จากทั่วประเทศ จำนวน 500 คน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.utcc.ac.th ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 28 ก.พ. 2554