เทศบาลเมืองศรีสะเกษกำหนดเวลายื่นชำระภาษี

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

นายฉัฐมงคล อังคสกุลเกียรติ นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ กล่าวว่า ด้วยในช่วงเดือน ม.ค.