กรุงเทพโพล สำรวจคนโสดในวันวาเลนไทน์

INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กรุงเทพ โพล เปิดเผยผลสำรวจความเห็นของคนโสด อายุ 20 - 35 ปี ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1,226 คน เนื่องในโอกาสวันแห่งความรักปีนี้ พบว่า คนโสดมากกว่า ร้อยละ 59.5 ระบุว่า ขณะนี้มีคู่รัก หรือ คนที่คบหาเป็นแฟน

ขณะที่ คนโสดส่วนใหญ่ร้อยละ 36.5 ระบุว่า ความซื่อสัตย์และรักเดียวใจเดียว คือคุณสมบัติสำคัญที่สุดที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจเลือกคนที่จะแต่งงานด้วย ส่วนเรื่องการอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน คนโสดถึงร้อยละ 66.9 มีทัศนคติเชิงเห็นด้วย โดยร้อยละ 44.3 ให้เหตุผลว่า จะได้เรียนรู้นิสัยก่อนแต่งงาน ร้อยละ 22.6
ระบุว่า สมัยนี้ใคร ๆ ก็ทำกัน มีเพียงร้อยละ 33.1 ที่ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาตามมา เช่น ตั้งครรภ์ ทำแท้ง และขัดต่อวัฒนธรรมไทย ส่วนประเด็นที่น่าสนใจคือ ในจำนวนผู้ที่มีทัศนคติในเชิงเห็นด้วยกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก่อนแต่งงาน ร้อยละ 30.2 เป็นเพศหญิง ซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกมองว่าเสียเปรียบหากต้องเลิก

ส่วนเรื่องการหย่าหรือแยกทางกันหลังแต่งงานประสบปัญหา ร้อยละ 17.2 ระบุว่า ยอมรับได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ร้อยละ 42.5 จะคิดก่อน ถ้าหย่าแล้วมีความสุขก็ควรหย่า ร้อยละ 35.5 ตั้งใจจะอดทนให้ถึงที่สุด โดยให้การหย่าเป็นทางเลือกสุดท้าย และร้อยละ 4.8 รับไม่ได้เลยและจะไม่มีวันยอมให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า จำนวนผู้ที่ตั้งใจจะใช้ความอดทนในการใช้ชีวิตคู่ โดยให้การหย่าเป็นทางเลือกสุดท้าย มีจำนวนน้อยกว่าผู้ที่เลือกแนวทางที่ว่าหย่าแล้วมีความสุขก็ควรหย่า ซึ่งผลสำรวจดังกล่าว ชี้ให้เห็นแนวโน้มของปัญหา ที่น่าเป็นห่วงเกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันครอบครัวไทยในอนาคต และเมื่อถามถึง สถานที่ฮันนีมูนที่อยากไป ร้อยละ 57.5 เลือกสถานที่ฮันนีมูนในประเทศไทย โดยสถานที่ที่อยากไปมากที่สุดคือ แหลมพรหมเทพและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 10.8 รองลงมาคือ ดอยอินทนนท์และดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่ร้อยละ 42.5 เลือกไปฮันนีมูนต่างประเทศ โดยประเทศที่อยากไปมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และเกาหลีใต้